کاربر جارى : [ميهمان]

ما کنار هم هستیم تا محرم هم باشیم نه حمال ارزوها وترسهای هم.../رابطه، قرار است به ما بیاموزد که هیچکس کامل نیست و قرار نیست باشد.

 

فرهنگسراي خانواده با هدف تلاش براي ارتقاء كيفيت زندگي و آموزش مهارتهاي مورد نياز زندگي و در نهايت تحكيم نهاد مقدس خانواده آماده ارائه خدمات به خانواده هاي گران قدر مي باشد. از جمله فعاليتهاي فرهنگسراي خانواده مي توان به برگزاري كلاسها و كارگاههاي خانواده در موضوعاتي مثل شادي در خانواده و يا آموزشهاي قبل از ازدواج اشاره كرد . همچنين خانواده ها و زوجهاي جوان مي توانند از خدمات مشاوره فردي نيز بهره مند شوند .لازم به ذكر است اين قبيل فعاليتهاي فرهنگسرا زير نظر يك شوراي كارشناسي متشكل از اساتيد دانشگاه صورت مي گيرد . كتابخانه تخصصي فرهنگسراي خانواده با بر خورداري از كتابهاي روانشناسي ، مشاوره ، تربيتي و اخلاقي در زمينه خانواده آماده عضو گيري و ارائه خدمات به خانواده هاي محترم مي باشد . مركزي در فرهنگسرا با نام " مركز راهنمايي كتاب خانواده " مشاور شما در انتخاب يك كتاب خوب در زمينه مورد نياز شما خواهد بود. 

 

 

از تابستان سال 83 شورايي براي طراحي و آماده سازي طرح فرهنگسراي خانواده تشكيل گرديد كه اين گروه پژوهش هايي راجع به خانواده ها در اصفهان انجام داده و تلاش هاي خود را براي ايجاد فرهنگسرا آغاز نمودند