فرهنگسرای خانواده

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

امروز: پنج شنبه 1399/4/12
نمایش تعداد مطلب :


هر آدمی یک خائن درون دارد که جایی پهلوی کودک درونش زندگی می‌کند
"هرآدمی یک خائن درون دارد که جایی پهلوی کودک درونش زندگی می‌کند و برخلاف کودک درون باید جلوی ابراز وجودش را گرفت. این یعنی هر آدمی ممکن است مرتکب خیانت بشود. پس...
ادامه مطلب1395/4/26
خیانت، فقط جنسی نیست!
ادامه مطلب1394/3/12
هشت اعتراف مردانه: چرا خیانت کردم؟
در ازدواج وقتی یکی از دو طرف خیانت می کند، طرف دیگر نابود می شود. همیشهروحش پریشان و ذهنش مشغول است که چرا؟ چه کم گذاشتم؟ چه کار کردم؟ چه نکردم؟ و ...اما این سوال ها بیهوده هستند
ادامه مطلب1394/3/5
چگونه عزّت نفس داشته باشیم؟
ادامه مطلب1393/12/1
زن و شوهر های ایرانی چرا به هم خیانت میکنند

در زمینه دلایل، نقش جامعه، انواع خیانت و عکس العمل همسران نسبت به این ناهنجاری اخلاقی با دکتر محمد کاظم عاطف وحید،


 روانشناس و عضو هیئت علمی انستیتو روانپزشکی تهران گفتگو کرده ایم.


ادامه مطلب1393/12/1
خیانت
ادامه مطلب1393/12/1