فرهنگسرای خانواده

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

امروز: یکشنبه 1398/5/27
تاریخ   1394/5/14   | تعداد بازدید   3790   | |

تکلیف کودک حاصل از ازدواج موقت
 

 

تکلیفبچه در ازدواج موقت

مهمترینسوال و بحثی که در ازدواج موقت مطرح است، بحث فرزندان حاصل از این نوع ازدواج است.این امر که مطالبات حقوق این فرزندان چگونه استیفا می شود و آیا فرزند حاصل از ازدواجموقت با فرزند حاصل از ازدواج دایم متفاوت خواهد بود یا خیر؟ قابل پاسخگویی است.

در دینمبین اسلام دو نوع ازدواج وجود دارد که نکته اشتراک آنها محرمیت زن و مرد به همدیگراست و زن و شوهر می توانند با همدیگر مباشرت داشته باشند و صاحب فرزند شوند. نوع اولازدواج، دایم است که در آن اگر زوجین از همدیگرطلاق نگیرند یا یکی از زوجین فوت نکند،همچنان بر همدیگر محرم می مانند و در کنار فرزندان خود زندگی می کنند، در چنین خانوادهای حقوق زوجین و فرزندان مشخص است و زندگی اعضای خانواده در کنار هم و معمولا زیر یکسقف است.

نوع دیگرازدواج، از نوع موقت است این ازدواج بر خلاف دایم احکام خاص خودش را دارد مثلا زن ازشوهر ارث نمی برد و تمتع جنسی به همان میزانی است که در زمان عقد قید شده است.

    *حقوق فرزندان حاصله ازازدواج موقت*

یکی ازنکات حائز اهمیت در ازدواج موقت این است که اگر فرزندی حاصل شد،حقوق این فرزندان چگونهباید رعایت شود؟

قبل ازبررسی حقوق فرزندان حاصله از این نوع ازدواج ذکر این نکته ضروری است که هدف از ازدواجموقت تشکیل خانواده نیست و اشخاصی که قصد تشکیل خانواده دارند باید ازدواج دایم نمایند.

حکمتازدواج موقت با دایم متفاوت است و در واقع ازدواج موقت سر ریز ازدواج دایم است و درمواقع ضرورری برای رفع نیازهای جنسی و کمک به اشخاص بی همسر(هر چند ناقص) عملی می شود.یکی از حکمت های ازدواج موقت پاسخ به غریزه جنسی است که از راه حلال باید تامین شوداز امام باقر علیه‌السلام روایت شده است: «انّ اللّه رأف بکم فجعل المتعة عوضا لکممن الأشربة؛ خداوند به شمارأفت دارد، از این رو در عوض آنکه شراب را حرام کرده، ازدواجموقت را حلال دانستهاست.»( وسائل‏الشیعه، ج‏14، ح‏7 و 8، ص‏438)

حال میپردازیم به حقوق فرزندان حاصله از ازدواج موقت یا صیغه:

اگر به هردلیلی زن و شوهریکه با همدیگر ازدواج موقت کرده اند بچه دار شوند این بچه از نظر حقوقی هیچ تفاوتی بافرزند حاصل از ازدواج دایم نخواهد داشت و تمام شئونات وی را دارا خواهد بود.

در ازدواجموقت، پدر موظف است از کودک خود مراقبت نماید کما اینکه درازدواج دایم هم وظیفه نگهداریو نفقه کودک بر عهده پدر است.

در ماده1158 قانون مدنی می خوانیم: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهراست، مشروط بر اینكهاز تاریخ نزدیكی تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بیشتراز ده ماه نگذشته باشد.» همچنینوی از پدر و مادر خود ارث خواهد برد نفقه وی نیز بر پدر واجب است.

شایدبگویید، ازدواج موقت ممکن است یک روزه باشد و اتفاقا زوجه در اثرمباشرت با شوهر بچهدار شود، در این صورت که این دو فرد بعد از 24 ساعت به همدیگر نامحرم خواهند شد، تکلیفکودک چه خواهد شد؟ در جواب پرسش مقدر بایدعرض کنم که این احتمال وجود دارد و اگر چنیناتفاقی روی داد باید در مرحله اول والدین کودک بنا به حکم اخلاق ازدواج دایم کنند یاحداقل مدت ازدواج موقت شان را چند سال تمدید نمایند تا کودک از نعمت  هر دو پدر و مادر بهره مند گردد. اگر چنین کاریرا انجام ندهند، نگهداری و نفقه کودک بر عهده پدراست و پدر موظف است از کودک خود مراقبتنماید. کما اینکه در ازدواج دایم هم وظیفه نگهداری و نفقه کودک بر عهده پدر است.

بر اساس ماده 1168 قانون مدنی حضانتو نگهداری از فرزندان حق و تکلیف والدین معرفی شده و از آنجایی که پدر سرپرست خانوادهمحسوب می‌شود،هزینه‌های نگهداری از فرزندان نیز برعهده وی گذارده شده است.

*این نکات را فراموش نکنید*

*1-*ازدواج موقت باید ثبت رسمی شود و الا اگر شرعا هم عقد به طور صحیح جاری شود اثبات نسبفرزند به پدر مشکل خواهد شد و چه بسا مرد زیر بار نرود و مشکلات حیثیتی و حقوقی فراوانبرای خانم ایجاد نماید. چرا که در قانون مدنی اثبات هر دعوایی منوط به پنج دلیل استکه در ماده 1258 چنین بیان شده است«دلایلاثبات دعوا از قرار ذیل است:

 1- اقرار2- اسناد کتبی 3- شهادت 4-امارات 5- قسم» البته در ماده 21 قانون جدید حمایت  از خانواده این مسئله الزام آور بوده و چنین  آمده است: «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ‌ایران درجهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است، موردحمایت قرار می‌دهد.

نکاحموقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی‌است:

 1- باردار شدن 2- توافق زوجین 3 – شرط ضمن عقد

*2-* با توجه به اینکه در ازدواج موقت پدر و مادر معمولا جدازندگی می کنند و در واقع زندگی شان زیر دو سقف است، قهرا فرزند باید یکی از والدینرا انتخاب نماید در این صورت باید با کودک طوری رفتار شود که جای خالی والد جدا خیلیاحساس نشود و مرتب با وی در ارتباط باشند و حتی اگر امکانش باشد زوجین همچنان در قیدزوجیت بمانند تا مشکل محرمیت نداشته باشند.

*3-* به کرامت کودک باید احترام گذاشته شود و از اینکهوی از ازدواج موقت به دنیا آمده است تحقیر نشود بلکه طوری به وی القا شود که وی بابقیه کودکان هیچ تفاوتی ندارد.

*4-* پدر کودک نباید از دادن نفقه خودداری نماید وباید رفاه بچه را در نظر بگیرد تا حداقل موجب آزار مالی کودک نگردد و فرزند امنیت مالیداشته باشد.

در پایانخاطر نشان می شوم خانمهایی که بنا به هر دلیلی ازدواج موقت می نمایند باید نسبت بهموضوع احتمال بچه دار شدن بی توجه نباشند و در این زمینه حتما شرایط را در نظر بگیرندو الزامات لازم را در حین عقد اجرا نمایند

" گردآوري از سايت تنظيم خانواده"