فرهنگسرای خانواده

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

امروز: پنج شنبه 1398/4/27
تاریخ   1394/10/12   | تعداد بازدید   584   | |

نقش دوران کودکی در لذت جنسی در بزرگسالی
 


 

لذتبردن جنسی برای بعضی افراد آسان و برای برخی دیگر دشوار و دست نیافتنی است. این موضوعریشه در دوران


کودکیهر شخص دارد. شناخت ما از رابطه جنسی به تصاویر ذهنی ما که به طور ناخودآگاه درزندگی کودکی ما


شکل گرفتهاست برمی‌گردد و پدر و مادر نقش اساسی در تصویر ذهنی کودک در ارتباط با مسائل جنسیدارند.


 

«هرچه پدر و مادر از نقش‌های جنسی خود رضایت بیشتری داشته باشند، بهتر می‌توانند دیدگاه‌هایخودشان را به


فرزندان انتقالدهند». این مشاور خانواده و مدرس دانشگاه تاکید کرد: «در دوران نوجوانی پایه‌هایلذت بردن از رابطه جنسی


شکل می‌گیرد.اگر نوجوان در خانواده نسبت به مردانگی یا زنانگی خودش احساس خوبی داشته باشد، درآینده نیز اعتماد


به نفسلازم برای لذت بردن را خواهد داشت».


 

آذرتاشبه تمام والدین توصیه کرد با آغاز آموزش مسایل جنسی در زمان مناسب و با پاسخ دهیدرست به نوجوان و


برخورد صحیحبا سوالات او در این رابطه سعی کنند رابطه صمیمانه ای بین خود و فرزندانشان برقرارکنند و با افزایش


اعتماد به نفسبه آنها کمک کنند زندگی زناشویی درخشانی در آینده داشته باشند.


 

مقالهاز : دکتر فاطمه آذرتاش

 

منبع: سلامانه