فرهنگسرای خانواده

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

امروز: چهارشنبه 1399/5/21
تاریخ   1394/3/4   | تعداد بازدید   981   | |

راهنمایی برای صحبت با نوجوان
  

راهنمایی برای صحبت با نوجوان

گوش کنید:

 اغلب نوجوانان در کنار بزرگترها ساکت می مانند. برایاینکه بتوانید حرفی از آنها بشنوید باید شنوده های خوبی باشید. مشکل ترین بخش گوش دادنبه نوجوانان برای بزرگسالان، گوش دادن بدون قضاوت است. با نصیحت کردن، تصحیح کردن ویا راهکار نشان دادن ، مابین صحبت آن ها می آیند.

سوال بپرسید:

این حق شماست که بدانید نوجوان شما کجا می رود، با چه کسانی ملاقات خواهد کرد و آنجا چه خواهدکرد.

به عنوان پدر و مادر و سرپرست باید بدانید که فرزند شما با کیست و چگونه می توانید با فرزندخود تماس بگیرید. توانایی پرسش سوال های مناسب به مطلع شدن از وضع فرزندتان و ایمنماندن او کمک می کند.

به آهستگی آغاز کنید:

در ابتدادر مورد موضوعات خنثی سخن بگویید همانند: فیلم ها ، موسیقی و یا جایی که برای تعطیلاتبه آنجا می روید. وقتی رابطه ای دوستانه و حاکی از اعتماد ایجاد کردید، به سمت موضوعاتدنباله دار مانند مو، ساعت رفت و آمد ، مسائل جنسی و مواد مخدر بروید.

پیکار خود را برگزینید:

ارزش ندارد برسربرخی موضوعات جنگ و دعوا راه بیاندازید بسته به استانداردها و شخصیت فرزندتان،مجبورید که بر سر مسائل سلیقه ای مانند مو، لباس، موسیقی، زمان تماشای تلویزیون، فیلمها و بازی های ویدئوی، کوتاه بیایید.

صحبت کردن یکریز در مورد این مسائل، هیچ فایده ای ندارد جز ایجاد احساسی بد در نوجوان تانو تضعیف اعتماد به نفس. وقتی کودکتان وارد دوران نوجوانی می شود که نصیحت در مورد دیرخوابیدن، انجام به موقع تکالیف، ورزش و تغذیه مناسب وقت تلف کردن است. انرژی و اثرگذاریخود را برای موارد مهم و حیاتی همانند رانندگی خطرناک، دوستان واقعا خطرناک و سوء مصرفمواد صرف کنید.

حرف خود را به کرسی بنشانید:

نوجوانان به خوبی متوجه صحبت های دروغ می شوند. آنها از یک مایلی متوجه دورویی می شوند. شمانمی توانید از آنها انتظار داشته باشید به طریقی رفتار کنند که خود به آن شیوه عملنمی کنید. اگر شما خود تند رانندگی می کنید یا دروغ می گویید چگونه از فرزندتان میخواهید که آن کارها را انجام ندهد؟

صادق باشید:

افرادصادق حقیقت را می گویند و به قولشان عمل می کنند.اگر اینگونه نباشید نمی توانید ارتباطبرقرار کنید.

ظاهر،رفتار یا عقاید نوجوان خود را مورد تمسخر یا انتقاد قرار ندهید:

برای بسیاری از نوجوانان حساس این قبیل مسائل شوخی یا انتقاد سازنده نمی باشد.

تا جای یکه ممکن است بله بگویید:

پس ازبررسی و مذاکره با دقت نه بگویید و سرحرفتان بمانید. پس از گفتن نه حرفتان را پس نگیرید.

 

تمرین: گوش کردن و پرسشسوال

برای یک روز کامل ، گفتن تمام چیزهایی را که خود به خود در طول روز می گویید متوقف کنید: نق زدن ها، یادآوری ها،سوال های بازجویانه و نصایح اخلاقی. فقط برای مدتی ساکت بمانید و گوشبدهید. برای یک روز این رفتار را انجام دهید مقابله با عقاید و نصایح خود.شاید انقدراز تغییر روند خود با نوجوانتان لذت بردید که چندین روز تکرار کردید. اگر نوجوان شماعقب نشینی کرد، یک روز تمرین را کنار بگذارید.

در هرهفته یک قرار برای باهم بودن را مهیا کنید ، همانطور که نوجوانتان بزرگتر می شود مجبوریدقرار دادها را بیشتر کنید تا با تمایل طبیعی نوجوان برای جدایی ، مقابله کنید.

برایبه حرف آوردن نوجوانتان از آنچه گذشته استفاده نکنید. از کلمات پرسشی چرا؟ چطور؟ وبیشتر برایم توضیح بده استفاده کنید.

از هفتهای که خودتان داشتید برای نوجوانتان صحبت کنید .

ابتدایصحبت با عنوان موضوعات جنگ افراز شروع نکنید.از موضوعاتی مانند غذای دلخواه، فیلم هایا هرچیز خنثی برای وی شرح دهید.مثلا: « تو از کجای این آهنگ خوشت میومد؟»

تمرین بیان مقصود به نوجوان

برای ایجاد بنیان ارتباط باید به چیزهایی که از روی عادت به نوجوان در خانه میگویید توجه کنید. چند روز قبل از رفتن به رختخواب بنویسید که در طول روز چه به او گفته اید.               

چقدراز آنچه گفتید برای کنترل حرکات نوجوانتان بود؟

چقدراز آنچه گفتید به معنای راحت تر کردن زندگی و برآوردن نیازهایتان بود؟

چقدراز آنچه گفتید انتقادآمیز، توهین آمیز یا باعصبانیت بود؟

چقدراز آنچه گفتید غرغر کردن از روی عادت بود؟ چقدر ارتباط شفاف و سالم بود؟

 http://http://nojavanetavangar.com/fa/index.php/blog/item/111-2014-10-21-13-43-59