فرهنگسرای خانواده

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

امروز: چهارشنبه 1399/5/21
تاریخ   1394/3/4   | تعداد بازدید   1081   | |

دوران سرکشی
 

بلوغ (دوران سرکشی )

سالهای بلوغ اغلب دوران سرکشی و تمرّد و اضطراب است.سرکشی نوجوان ها در برابر مقرّرات ،مطلب تازه ای نیست و اگر علاقه ای به تربیت و آموزش و رشد فرزندانمان داریم ، بایدآن را تحمل کنیم.

سالهای بلوغ سالهای سختی و مرارت والدین است.

تماشای تبدیل کودکی شیرین و دوست داشتنی به نوجوانی بالغ و سرکش ، آسان نیست.تحمل ظاهر و حرکاتی مانند خوردن ناخن ها و دست کردن در بینی ، پای بر زمین کوبیدن و صاف کردن گلو و زیرچشمی نگاه کردن و بی اعتنایی و دهن کجی ، صبر زیادی می خواهد.

نوجوان را می بینیم که چیزی نیست که راضیش کند ، خانه را به هم می ریزد و هر بلایی که بگویی بر سر اتومبیل می آورد ومارا به امل بودن و قدیمی زیستن متهم می کند.

همه زندگی در جر و بحث وناراحتی خلاصه می شود و این تبدیل به عادت همیشگی شذه است . دیر بیدارشدن در صبح و خوابیدن بی جنگ و دعوا در شب ، غیر ممکن است. از درسهایش عقب می ماندو کارهایش ضدو نقیض است . از یک سو بی نزاکت می شود و حرفهای تندو آنچنانی می زند واز سوی دیگر از تعویض لباس ، حتی در رختکن هم خجالت می کشد . از عشق و محبت می نویسدو حرف می زند اما کمترین اخم مادرش را تحمل نمی کند . با هرکس که بگویی سر دعوا داردو تنها به خودش حق ناراحت شدن می دهد.

اما به هرحال این رفتارها از قانونی تبعیت می کند و رفتارش منطبق بر رشد و تکامل است. منظوراز گذراندن بلوغ و سالهای نوجوانی ، جز گذراندن این تحول نیست. شخصیتی شکل می گیردو لازمه اش این تغییرات است.باید خود را از قید پدر و مادر رها کند و هویت تازه ای پیداکند ، هویتی از آن خویش.../.

                                                                                                                                          برگرفته از کتاب بلوغ هایم "هایم گینات"

http://http://nojavanetavangar.com/fa/index.php/blog/item/159-2015-02-22-16-50-33