فرهنگسرای خانواده

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

امروز: پنج شنبه 1398/4/27
تاریخ   1394/10/22   | تعداد بازدید   624   | |

پیشنهادهایی برای مطالعه هنگام خواب با کودکان نوپا
 


خواندن دونفره ی یک داستان، فرصتی است برایشما و فرزندتان که آرامش پیدا کنید و از لحظه های ویژه ی کنار هم بودن لذت ببرید.

بیش تر کودکان دوست دارند هنگام خواب شمارا بغل کنند و صدای تان را بشنوند . به این ترتیب احساس می کنندکه زمان آماده‌شدن برایخواب فرا رسیده است.  کتابخوانی به مدت فقط  ده دقیقه در روز ، در رشد آن ها  تاثیر چشمگیر خواهد داشت.

به گونه‌ای رفتار کنید که فرزندتان دوست داشتهباشد  دوباره این کار را تجربه کند و هر دوبا هم از مطالعه ی دونفره لذت ببرید.

چه کتابی انتخاب کنیم؟

کتاب های قافیه‌دار و تکرار محور  که سبب می‌شوند کودک تان با آن ها بهتر ارتباط برقرارکند، بسیار مناسب‌اند. این گونه کتاب ها در آینده، زمانی که  کودکان خواندن می‌آموزند، به آن ها کمک خواهد کرد.

اجازه بدهید کودک تان کتاب هایی را که می‌خواهدبا شما بخواند، خودش انتخاب کند. این کار در او حس مشارکت پدید می آورد.

کتاب هایی که کودک تان را به هیجان می‌آورد،‌با هم بخوانید،از جمله در باره ی  قطارها، فوتبالیا پریان.

گاهی می‌توانید دایره ی انتخاب او را محدودبه کتاب‌هایی کنید که می‌دانید شما هم از خواندن شان لذت خواهید برد . به این ترتیب، کتابخوانی دونفره برای هر دو شما لذت بخش خواهد شد.

کتاب‌های مورد علاقه ی کودک تان را دوبارهبرایش بخوانید.

کتاب‌های شعر کودک هم شادی بخش اند. کتابهایی هم هستند که برای هر یک از روز‌های سال یک شعر پیشنهادی دارند.

کجا کتاب بخوانیم؟

در یک مکان راحت، نزدیک یکدیگر بنشینید. لازمنیست حتما در رختخواب باشید. بهتر است تلویزیون را خاموش کنید.

می‌توان از زمان حمام کردن برای این کار استفادهکرد. با هم کتاب‌های ویژه که برای خواندن در حمام درست شده اند، بخوانید. شعر بخوانید،یا با استفاده از خلاقیت خودتان شعری با موضوع آب‌پاشی و شلپ شلوپ بخوانید.

چطور ادامه بدهیم؟

سعی کنید صداهای خنده دار و مسخره در بیاورید.فرزندتان صدای شما را دوست دارد، پس شرم و خجالت را کنار بگذارید. به یاد بسپارید کهکتابخوانی دونفره تان باید شاد باشد و بخندید.

اجازه بدهید فرزندتان اول حرف بزند و به شمابگوید که چه اتفاقی در داستان دارد رخ می دهد. از او سوال کنید، برای نمونه بپرسید:"فکر می‌کنی چه اتفاقی خواهد افتاد؟" یا "فکر می‌کنی دخترک در این بارهچه احساسی دارد؟". به کودک تان کمی فرصت بدهید تا پاسخ بدهد.

کودکان کوچک تر را تشویق کنید تا کتاب رادر دست شان نگه دارند و در حالی که شما می خوانید، آن را ورق بزنند. کتاب‌هایی فلپدار که در آن ها با کنار زدن هر لایه چیز جدیدی کشف می‌شود، برای جذب کودکان بسیارمناسب اند.

همیشه ناچار به خواندن یک کتاب نیستید. به تصویرها اشاره کنید و در باره ی آن ها گفت وگو کنید.

سعی کنید میان داستان و دنیای فرزندتان وتجربه های ی او ارتباط برقرار کنید. برای نمونه می‌توانید بگویید: "این سگ چقدربه سگ همسایه شبیه است".

چه کار دیگری انجام دهیم؟

سعی کنید قصه ی خودتان را روایت کنید. کودکان،داستان‌های کلاسیک و کهن، مانند افسانه‌ها را دوست دارند. می‌توانید با استفاده ازخلاقیت خودتان نیز داستان‌سازی کنید.

http://ketabak.org/node/2954