فرهنگسرای خانواده

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

امروز: چهارشنبه 1399/5/21
تاریخ   1394/3/12   | تعداد بازدید   1075   | |

خیانت، فقط جنسی نیست!
 

خیانت، فقط جنسی نیست!

خیانت به موضوعی اطلاق می شود که یک عضو از یک رابطه ازدواج، اقدام بهبرقراری رابطه ای خارج از چارچوب ازدواج کند.

یعنی زن یا مردی که در یک رابطه دو نفره براساس ازدواج رسمی قرار دارند،اقدام به برقراری رابطه ای عاطفی یا جنسی خارج از رابطه رسمی خود کنند. این یک تعریف سطحی از خیانت است که در فرهنگ های مختلف تغییرات زیادی به خود دیده است که جای بحثدر اینجا ندارد.

زمانی که یک مرد و زن مجرد در خود این توانایی را می بیند که اقدام به ازدواج و عقد قانونی آن کنند، به دنیای دیگری وارد می شوند. دنیایی که در آن از بی تعهدی احتمالی و رفع مسئولیت های دوران مجردی خبری نیست و دو طرف باید تن به یک تعهددائم نسبت به یکدیگر دهند.

 این تعهّد شامل تعهد زمانی، حمایتی، پشتیبانی، عاطفی و جنسیاست. تعهد زمانی به این معنی است که دو طرف به یکدیگر تعهد دهند که در بیشترین و مهمترین زمان های خود در کنار یکدیگر باشند.

 تعهد حمایتی دال بر این است کهدو طرف بکوشند که از یکدیگر در شرایط سخت حمایت کنند.

 تعهد پشتیبانی به این موضوع اشارهدارد که دو طرف نسبت به هم مسئول باشند و مسئولیت ها و تکالیف شخصی خود را ادا کنند.

 تعهد عاطفی بدین معنی است که دوطرف یکدیگر را دوست داشته و در تامین نیازهای عاطفی یکدیگر و پرکردن خزانه عاطفی هم کوشا باشند.

 و تعهد جنسی بدین معناست که زنو مرد بتوانند نیازهای غریزی و جنسی خود و همسر خویش را تامین کنند و در این زمینه کمبودی نسبت به هم وارد نکنند.

 در این میان اگر یکی از طرف هایرابطه ازدواج در برآورده کردن هر یک از این کارکردهای اصلی رابطه، رجوع به فرد سومیخارج از رابطه دو نفره خود کند، اقدام به خیانت کرده است.

 وقتی زن و شوهری که در یک رابطهدوطرفه با هم قرار می گیرند و تمایل خود را مبنی بر تعهدی طولانی مدت در تمامی ارکانو کارکردهای اصلی که برشمردیم ابراز می کنند، موظف هستند به تعهد خود پایبند باشندو هرگونه تخطی از این پیمان موجب رخ دادن فعل خیانت می شود.  

زمانی که در مورد خیانت صحبت می کنیم، به چند فاکتورمهم بر می خوریم. این فاکتورها عبارت اند از:

 1- خیانت لزوما جنسی نیست و میتواند عاطفی و حتی کلامی باشد.

 2- خیانت به صورت پنهانی صورتمی گیرد و اگر علنی شود دیگر خیانت محسوب نمی شود.

 3-خیانت عمدتا کوتاه مدت است وکمتر با خیانت بلندمدت برخورد می کنیم.

 4-آخرین ویژگی خیانت این است که در بیشتر موارد، به خاطر پول صورت نمی گیرد و دلایلی عمدتا روانی در پس ماجرای خیانت نهفته است.

 به تعبیری دیگر، از خیانت می توان تعبیر به بی وفایی نیز کرد. بی وفایی به همسر از رواج نسبتا زیادی در جوامع گوناگون برخوردار است که می تواند دلایلی روان شناختی یا اجتماعی داشته باشد.

 در تعبیر بی وفایی، هرگونه پنهانکاری که از جانب یکی از طرفین در رابطه ازدواج صورت گیرد، خیانت محسوب شده و سندی استدال بر بی وفایی او.

 حتی اگر شخصی مسئله ای را از همسرخویش به این دلیل پنهان کند که همسر او با دانستن آن مطلب ناراحت می شود، باز هم میتوان گفت مرتکب بی وفایی شده است، پس هرگونه روابط خارج از چارچوب زناشویی، خیانت محسوبمی شود؛ بنابراین با این توضیحات، خیال پردازی با شخصی غیر از شریک زندگی، دیدن عکس و فیلم مستهجن و روابط تلفنی و اینترنتی نیز نوعی خیانت تلقی می شود.

 بی وفایی اشکال متعددی دارد، ازقبیل بی وفایی جنسی و بی وفایی عاطفی، بی وفایی عاطفی به صورت درددل کردن با یک غریبهغیرهم جنس، درمیان گذاشتن اسرار، بگو و بخند کردن، گفت و گوی صمیمانه خارج از عرف ومواردی دیگر که از چشم همسر پنهان باشد، صورت می گیرد.

 بی وفایی جنسی، برقراری رابطه جنسی و فیزیکی با شخصی خارج از حوزه زناشویی است که می تواند جنبه عاطفی نداشته باشد.در مواردی بی وفایی عاطفی و جنسی می تواند با هم صورت گیرد.

خیانت در بستر اجتماعی و براساس شاخص های اخلاقی و عرفی هر جامعه ای تعریف ویژه ای می یابد و این واژه دارای معنایی مخصوص در چارچوب های اخلاقی و نیز مطابق عرف پذیرفته شده توسط افراد آن جامعه می شود.

 در عرف جامعه ما، توجه بیشتری نسبت به خیانت زنان در قیاس با خیانت مردان و جود دارد و به دلیل ساختار اخلاقی جامعه این ناهنجاری وقتی توسط زنان ا نجام می شود، مورد نکوهش بیشتری واقع می شود.

 یکی از انواع خیانت که پیش ازاین در مورد آن صحبت کردیم، خیانت جنسی است.

 این مسئله زمانی روی می دهد که هیچ گونه پیوند عاطفی میان فرد و طرف مقابلش وجود نداشته نباشد و صرفا دلایل هیجانی ناشی از تجربه رابطه جدید جنسی، این موضوع را به وجود آورده است.

 دومین نوع خیانت، احساسی و عاطفی است. این نوع از خیانت از زمانی روی می دهد که فرد احساس می کند از نظر عاطفی به شخص دیگری غیر از همسر خود علاقه پیدا کرده است. وی از همراهی، صحبت کردن و در میان گذاشتن افکار و علائق خود با شخص دوم لذت می برد و کم کم به این نتیجه می رسد که ترجیح میدهد اوقات فراغت خود را به جای اینکه با همسر یا نامزدش بگذراند، با او سپری کند.

 خیانت احساسی یکی از مواردی است که بیشتر خانم ها آن را مخرب و ویرانگر تصور می کنند. خانم ها به خوبی می دانند که دخترهای زیبای بسیاری وجود دارند و برخی از مردها، بالذاته از نظر بصری تحریک پذیرهستند. البته این امر توجیه کننده خیانت جنسی نیست، اما همه به خوبی می دانند که برخی از مردها در کنترل خواست های جنسی خود ناتوان یا کم توان هستند.

  وضعیت زمانی غیرقابل تحمل می شود که زن متوجه میشود همسرش با کسی آشنا شده است که از نظر شخصیتی او را بیشتر دوست دارد. این امر علامتآن است که خانم دیگر توانایی جذب همسرش را ندارد و نمی تواند پاسخگوی نیازهای احساسی و عاطفی او باشد. مردهایی که از نظر احساسی در بدو خیانت کردن قرار دارند، معمولا شروعمی کنند به سوال کردن از خودشان که آیا این خانم را باید این قدر زیاد ببینم؟ آنهادر اعماق وجود خود احساس می کنند که این خانم خیلی بیشتر از یک فرد صرفا آشنا برایشان ارزش دارد و به همین دلیل در زمان ملاقات کردن او احساس گناه به آنها دست می دهد.

  یکی دیگر از انواع خیانت های عاطفی که متاسفانه اینروزها زیاد به چشم می خورد، خیانت آنلاین است. فرد سعی می کند بیشتر و بیشتر به شبکه اینترنت متصل شود که با یک فرد خاص صحبت کند و همسرش نیز ناراحت است که او ساعت های طولانی را در اینترنت می گذراند.

  نیاز صحبت کردن فرد با شخص سوم که شاید خیلی زیادهم نتواند او را ببیند، خیلی بیشتر از نیاز او برای بودن با همسر و نامزدش است.

 درواقع ما با انواع و اقسام متفاوتی از خیانت ها در جامعه رو به رو هستیم که به مدد تکنولوژی و مدرنیسم، هر روز شکل های جدیدتر و فریبنده تری به خود می گیرد و ضروری است برای جلوگیری از آن چاره ای اساسی اندیشید؛ دام هایی فریبنده که نتیجه ای جز کابوس های دهشتناک پریشانی و ویران شدن کانون    خانواده و تباه شدن برای گرفتاران آن در پی نخواهدداشت.

                                                                                                                                     مجله همشهری تندرستی