فرهنگسرای خانواده

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

امروز: یکشنبه 1399/1/10
تاریخ   1395/1/20   | تعداد بازدید   1753   | |

معرفی کتاب : باج گيري عاطفی
 

 

مروري بر كتاب  


وقتي اطرافيان از ترس، تعهد و احساس گناه براي استثمار شما استفاده مي كنند

باج گيري عاطفي شكل بسيار موثري از تسلط بر ديگران است كه در آن نزديكانمان تهديدمان مي كنند در

صورت بي توجهي به خواسته هايشان ما را تنبيه خواهند كرد.

اين باج گيران خوب مي دانند كه رابطه با آن ها تا چه اندازه برايمان اهميت دارد. ازآسيب پذيري ما و از عميق

ترين رازهايمان آگاهند.

اين افراد مي توانند والدينمان باشند يا همسرمان، رئيس و همكارانمان، و يا دوستان ودلدادگانمان.

آنان با وجود علاقه اي كه به ما دارند، از اين روش استفاده مي كنند تا پاداش لازم راكسب كنند: اطاعت و

تسليم ما.  فهرست

•باج گيري عاطفي

•چهار صورت باج گيري

• مهكوركننده

•زماني براي تغيير

•زماني براي تصميم گيري

•راهكار

•و...

----------------


قسمتی از پیش گفتار کتاب:

 
آیا نزدیکان شما:

    تهدیدتان می کنند اگر آنچه از شما می خواهند انجام ندهید، زندگی تان را دشوار می کنند؟

    بی وقفه تهدیدتان می کنند که اگر مطابق میلشان رفتار نکنید، رابطه شان را با شما قطع می کنند؟

    مستقیم و یا غیر مستقیم به شما می گویند که اگربه آنها توجهی نکنید، به خودشان آسیب می

رسانند و یا دچار افسردگی می شوند؟

    هر چقدر هم که به آنها بدهید، همیشه بیشتر و بیشترمی خواهند؟

    مرتبا فرض می کنندکه شما تسلیمشان خواهید شد؟

    هرگز به احساسات و خواسته های شما توجهی نمی کنند؟

    وعده های فریبنده می دهند و هرگز به آنها عمل نمی کنند؟

    هر زمانی مطابق میلشان رفتار نمی کنید شما راخودخواه، بد، طماع و بی توجه می خوانند؟

    هر زمان که از آنها اطاعت می کنید تحسینتان می کنند و هر زمان که نمی کنید، حرف هایشان را پس می گیرند؟

    از پول به شکل اسلحه ای برای رسیدن به خواسته هایشان استفاده می کنند؟

اگر به سوالات فوق جواب مثبت داده اید، بدانید که در دام باج گیری عاطفی افتاده اید. اما به شما اطمینان می دهم که با ایجاد یک رشته تغییرات می توانید موقعیت خود را بلافاصله بهبود بخشید و احساس بهتری پیدا کنید.

نویسنده: دکتر سوزان فوروارد

ترجمه: منیژه شیخ جوادی (بهزاد)

نشر پیکان


------------------

نقد كتاب باج گيري عاطفي

http://www.ibna.ir/fa/doc/report/65878

-----------------------------
گردآوری و تلخیص: مسوول سایت مرکز: "م.عبداللهی"./.