فرهنگسرای خانواده

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

امروز: پنج شنبه 1398/4/27
تاریخ   1395/2/5   | تعداد بازدید   462   | |

اشتباهات در تربیت فرزندان
   باخواندن این مطلب می‌توانید اشتباهاتی که هر روز برای مقابله با کودک‌تان انجام می‌دهید را بشناسید و از عواقبی که باانجام 

دادن‌شانبرای خودتان و او ایجادمی‌کنید باخبر شوید. اما نگران نباشید! ما به شما راه‌هایجایگزینی را پیشنهاد می‌دهیم تا هم به 

هدف‌تانبرسید و هممشکلات دیگری را برای خودتان و کوچولوی‌تان ایجاد نکنید.

 

اشتباه اول: دروغ مصلحتی می‌گویید؟

 خانم«ش» وقتی از گریه‌های هر روزه کودکش قبل از رفتن به مهد کلافه شد، در خانه بغلی مهدکودک را به دخترش نشان داد و گفت 

اینجا رامی‌بینی؟ اینجا خانه آقای پلیساست و بچه‌هایی که گریه می‌کنند را در آن نگه می‌دارند.اگر هنوز می‌خواهی مهد نروی من 

مشکلی ندارم!

می‌توانی به خانه آقای پلیس بروی! گریه‌های دختر کوچولوهمان لحظه تمام شد و بغض جایش راگرفت. خانم «ش» از آن روز به بعد

دخترک رادر سکوت به مهد می‌برد تا اینکه مربیمهد یک روز ماجرا را از او پرسید و گفت دخترک تمام روز درمورد آقای پلیس همسایه

صحبت می‌کند.

 

یک راه بهتر

 کودک‌تانرا از نمایش دادن احساساتش نترسانید. او با تمام وجود از اینکه از شما جدا شود و به مهد برود، ناراحت است و به‌خاطر

همین گریهمی‌کند. اما این سکه رویدیگری هم دارد. او باید نظم‌پذیر باشد، خودش را با شرایطشانطباق دهد و هر روز برای رفتن به مهد آمادهشود. حالا

چه‌کار باید بکنید؟ گفتن دروغ‌های مصلحتی آسان و بسیار وسوسه‌کننده است اما ما پیشنهاد دیگریداریم. پیشنهاد ما نشان دادن کمی

همدلی و صادق بودن است. می‌توانیدوقتی گریه‌های کودک‌تان را می‌بینید، به جای عصبانی شدنیا تهدید کردنش، بگویید «می‌دانم که امروز

دلت نمی‌خواهد مهد بروی! من هم واقعابعضی وقتا دوست ندارم سر کار بروم.

بعضی روزها دلم می‌خواهد در خانه بمانم، کمی استراحت کنم وبعد با تو به پارک بروم. اما آدم همیشه نمی‌تواندکارهایی که دوست دارد را

بکند و گاهی باید با درنظر گرفتنشرایطی که برایش به‌وجود آمده، بپذیرد که راه دیگری نداردو خودش را بیشتر عذاب ندهد. تو می‌توانی بهمهد

بروی و برنامه‌های خوبی که می‌خواستیم امروز صبح داشته باشیم را بعد از برگشتنم از سر کار انجامدهیم.» به این توصیه عمل کنید و به

کودک‌تان نشان دهید درکش می‌کنید و متوجه ناراحتی‌اشهستید. او می‌تواند با کمک شما راه‌حل کنار آمدنبالغانه با چیزهایی که دوست ندارد

را یاد بگیرد.

با خشم و اخم و تهدید با رفتارهای بد کودک‌تان مقابلهنکنید

 

اشتباه دوم: تهدید می‌کنید؟

 می‌خواهیدکاری کنید که فرزندتان هیچ‌وقت به حرف‌های شما گوش نکند؟ تهدید کنید اما عمل نکنید! می‌خواهید با شما لجبازی کندو هر وقت

که می‌خواهد از شما انتقام بگیردآن کار را تکرار کند؟ تهدیدش کنید! بچه‌های والدینی که بیشاز اندازه از قوه قهریه استفاده می‌کنند و بهخیال

خودشان با اقتدار کودک‌شان را تربیت می‌کنند، کمتر از دیگر والدین به حرف آنها گوش می‌دهند.اینکه شما مدام با خشم و اخم و تهدید با

رفتارهای بد کودک‌تان مقابله کنید، او را از انجام اینکارها نمی‌ترساند بلکه انگیزه‌اش را برایاثبات اینکه از شما قوی‌تر است و می‌تواند حرف

خودش را به کرسیبنشاند، بیشتر می‌کند.

 

یک راه بهتر

 باورکنید اینکه شما آدم بده قصه باشید اصلا جالب نیست و عواقبی دارد که مقابله با آنها کار آسانی نیست. وقتی به کودک‌تانمی‌گویید اگر بار

دیگر کنترل تلویزیون را بهزمین بکوبی هیچ‌وقت نمی‌گذارم به آن دست بزنی، می‌دانیدکودک‌تان چه می‌شنود؟

«تا وقتی مامان سراغم بیایدو کنترل را بگیرد وقت دارم چند بار دیگر آن را به زمینبکوبم.» شاید به‌جای این تهدید کردن‌ها بهتر باشد کودک‌تانرا

با عواقب رفتارشکنترل کنید و بعد اگر چیزی تغییر نکرد، بدون تهدید کردنشاو را متوقف کنید.

مثلا با آرامش بگویید «اگر کنترل را روی زمین بزنی خراب می‌شودو دیگر نمی‌توانی تلویزیون را برای دیدنبرنامه کودک روشن کنی!» بعد هم آن

را از او بگیرید و جایی کهنمی‌تواند برش دارد بگذارید. البته قبل از چنین توصیه‌هاییبه سن کودک‌تان و قدرت درکش توجه کنید. اگرکودک‌تان

هنوز یکساله نشده، بعید است که چیزی از حرف‌های شما دستگیرش شود، پس کافی است او را با تکاندادن انگشت و گفتن نه متوجه

نادرست بودن کارش کنید و بعد کنترلرا از او بگیرید. به‌جای اینکه بعد از این اتفاق با دوبارهدادن وسیله به او گریه‌هایش را ساکت کنید، او را

سرگرم بازی یا کاری که دوست دارد، کنید.

 

اشتباه سوم: خودتان را کنار می‌کشید؟

 تابه حال چند بار هنگام مقابله با رفتارهای بد کودک‌تان به او گفته‌اید «بذار بابات بیاد بهش می‌گم چکار می‌کنی!» شایداین راهکار کودک شما

را بترساند و ازادامه دادن اشتباهش لااقل تا مدتی منصرفش کند، اما می‌دانیدپشت این پیام چه حرف‌هایی پنهان شده؟«من مادر بی‌عرضه‌ای

هستم که خودم نمی‌توانم درست و غلط را به تو یاد دهم و پدرت مرد خشنی است که بهمحض آمدنش به دلایل بی‌شماری می‌تواند تو راتنبیه

کند!» سال‌های سال والدین از ایده پدر خشمگین و مادر بی‌عرضهبرای تربیت فرزندان‌شان استفادهمی‌کردند اما باور کنید شما امروز می‌توانید

راه‌های بهتری رابرای کنترل رفتارهای کودک‌تان امتحان کنید.

 

یک راه بهتر

 برایاینکه فرزندتان یکی از شما را آدم بده نداند و احساس نکند که میان والدینش درمورد تصمیم‌گیری‌ها اتفاق‌نظر نیست،باید هر دوی شما در

قابل او یک حرف رابزنید. مثلا اگه قرار است او را از کاری منع کنید، هر دونفرتان باید «نه» را به او بگویید. از طرف دیگربرای اینکه کودک‌تان از

یکی از شما فاصله نگیرد و احترام دیگری در نظرش خدشه‌دار نشود، باید به او نشاندهید که هر دوی شما امکان اجرای تصمیم‌هایمشترک‌تان

را دارید. اگر قرار است کودک‌تان به‌خاطر بدرفتاری‌اش10دقیقه از تلویزیون دیدن محرومشود، نیازی نیست که پدر با آمدنش این دستور را ابلاغ

کند و شما مظلومانه خود را کناربکشید، می‌توانید خودتان در همان لحظه او را تنبیه کنید

بچه‌ها دوربین‌های فیلمبرداری متحرکی هستند که همه حرف‌هاو حرکات ما را ضبط می‌کنند

 

اشتباه چهارم: رشوه می‌دهید؟

 دخترکوچولوی خانم الف علاقه‌ای به نوشتن تمرین‌های ریاضی‌اش نداشت اما هر شب که باید آنها را می‌نوشت، با خوردن یک بشقابچیپس و

پنیر که در مواقع دیگر برای حفظسلامتش از خوردن آن محروم بود، کارش را تمام می‌کرد. خانمالف هم مشکلی با این اتفاق نداشت. برای او

اینکه دخترش تکالیفش را به‌موقع و درست انجام دهد، مهم‌ترین چیز بود و فکر می‌کرد هفته‌ای دو، سهبشقاب چیپس و پنیر خوردن به رسیدن

به چنین دستاوردی می‌ارزد.

یک راه بهتر

 رشوه‌دادن به بچه‌ها یکی از آسان‌ترین کارها برای کنترل رفتار آنهاست. والدین با کمک این رشوه‌ها می‌توانند هر زمان کهرفتار کودک‌شان را

دوست نداشتند، او را بدونگریه و دلخوری متوقف کنند. اما حاصل چنین روشی چیست؟ شمابا انتخاب این راه چه پیامی را به کودک‌تان

می‌دهید؟ درواقع به او می‌گویید «هر زمان که اشتباه کنی،یک جایزه خوب پیش منداری.»، «تو می‌توانی کارهایی که باید انجام بدهی را

پشت گوش بندازی و برای انجاموظایفت با من معامله کنی!»، «هر وقت بستنی خواستی، می‌توانیگریه کنی و هر وقت خواستی پارک بروی

می‌توانی ظرف‌های توی کابینت را بشکنی!

 

مطمئن باش من کارهای بد تو را بدون پاداش نمی‌گذارم!» حالاخودتان انتخاب کنید!

هنوز هم حاضر هستید به کودک‌تان حق‌السکوت و رشوه بدهید؟نگران این نیستید که در آینده نزدیک حق‌السکوت‌هاییرا از شما طلب کند که

فراهم کردن‌شان آسان نیست؟ نگراناین نیستید که او را به کودکی لوس و وظیفه‌نشناس تبدیلکنید؟

 

اشتباه پنجم: بدرفتاری را آموزش می‌دهید؟

 وقتیمامان پارسا می‌دید پسرکوچولویش کتاب‌ها را از کتابخانه بیرون می‌کشد و کاغذشان را پاره می‌کند یا اینکه می‌دیدپسرک بازیگوش سراغ

کابینت‌های آشپزخانهمی‌رود و قاشق‌ها را بیرون می‌ریزد، پشت دستش می‌زد و باصدایی خشن می‌گفت «نه»! او تا مدت‌ها می‌توانست

پسرکوچولویش را با این راه از انجام کارهایی که نبایدانجام می‌داد باز دارد وواقعا در رسیدن به هدفش موفق بود. اما این زن نمی‌دانست این

شیوه تربیتی چه عواقبی به‌دنبالخواهد داشت.

 

یک راه بهتر

 بچه‌هادوربین‌های فیلمبرداری متحرکی هستند که همه حرف‌ها و حرکات ما را ضبط می‌کنند و حتی واکنش‌های ما را در شرایطحساس در

حافظه‌شان نگه می‌دارند تا دراولین فرصت از آنها استفاده کنند. حاصل روش تاثیرگذار مادرپارسا، این بود که وقتی کودکش به مدرسه رفت،به

محض اینکه بچه‌ها به وسایلش دست می‌زدند به آنها حمله می‌کرد، کتک‌شان می‌زد و با صدای خشن می‌گفتنه! شاید بهتر بود مادر پارسا به

جای اینکه با رفتارش به اوآموزش دهد داد زدن، اخم کردن و کتک زدن بهترین راه مبارزه بارفتارهایی است که دوست‌شان نداری، با آرامش اما

اقتدار برای کنترل فرزندش تلاشمی‌کرد.

 

اشتباه ششم: دیر تنبیه می‌کنید؟

 وقتیمهتاب و پدرش توی ترافیک گیر افتاده بودند، دختر کوچولو آنقدر برای بیرون آمدن از صندلی ماشینش گریه کرد که پدرکلافه شد و به او

گفت که بعد از رسیدن بهخانه کارش را تلافی می‌کند. وقتی بعد از یک ساعت سخت وآزار دهنده آنها به خانه رسیدند، پدر با اخم اورا بغل کرد

و به خانه آورد و بعد هم باوجود اصرار دخترش، از اینکه مثل هر شب برایش وقت خواب قصهبخواند خودداری کرد.

 

یک راه بهتر

 مثلهر پدری، پدر مهتاب هم حق داشت با تنبیه کردن دخترش به او یاد دهد که نباید چنین رفتارهای اشتباهی را انجام دهد. پسمشکل

کجاست؟ واقعیت این است که بچه‌ها وقتی مدتی از رفتارشان می‌گذرد، نمی‌توانندتحلیل کنند که به چه علت تنبیه می‌شوند. آنهاآنقدر

اشتباهات‌شان را به خاطر نمی‌سپارند که بفهمند تنبیه چندساعت یا چند روز بعد به چه علتی انجام شدهاست. اگر شما می‌خواهید به

کودک‌تان یاد دهید که دفعه بعدنباید از مسیر اشتباه برود، باید با کمترین فاصله زمانی اورا تنبیه کنید و بعد هم تا مدت‌ها اخم وبدخلقی را

چاشنی رابطه‌تان نکنید. بچه‌ها باید بفهمند که اشتباه‌شان شما را عصبانی می‌کند اماچیزی از دوست‌داشتن‌تان کم‌نمی‌کند.

منبع: مجله سیب سبز/ برترین ها

بازنشر : بیتوته

گرداوری از : پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده