فرهنگسرای خانواده

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

امروز: دوشنبه 1398/12/5
تاریخ   1395/3/17   | تعداد بازدید   847   | |

کلید حل 100چالش زندگی با حضور: دکتر محمدرضا عابدی
 
* کلید حل 100چالش زندگیبا حضور: دکتر محمدرضا عابدی


و


خانم دکتر ایزدی15جلسه


شروع جلسات از :  18 خرداد


 ساعت: 13.30مکان: تالار ادب🔻حضور برای عموم آزاد و رایگان است🔺تلفن تماس: 32304030 و 32304055    داخلی 4 


-----------------------------

م.ع