فرهنگسرای خانواده

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

امروز: دوشنبه 1398/12/5
تاریخ   1395/5/26   | تعداد بازدید   656   | |

با دخالت های خانواده ها در زندگی چگونه رفتار کنیم
 


همایش"دلسوزی های به جا، دخالت های بی جا در زندگی همسران" امروز 26 مرداد باحضور دکتر

سیما فردوسی در باغ نور برگزار می شود.


 کمیته روابط اجتماعی و خانواده با هدف حفظ وپاسداری از حریم مقدس خانواده با هدف راهنمایی و

ارائه راهکارهای مسیر زندگی بهزوج های جوان و خانواده ها اقدام به برپایی سلسله نشست هایی با

حضور کارشناسانمطرح کشور کرده است.


استقبالشهروندان از این نشست ها نمایانگر نیاز خانواده ها به مشاورین خانواده است تاراهکارهایی را در مورد

روش های اداره زندگی مشترک در بحران ها ارائه دهد همچنینزوج های جوان به عنوان مخاطبین این نشست ها

شیوه های مدیریت در زندگی مشترک را میآموزند.


"دوست-دارم- زندگی- رو"، شعار تابستان امسال پاتوق خانواده است که از ۱۲ مردادماههر سه شنبه در باغ نور در

حال برگزاری است.


کمیتهروابط اجتماعی و خانواده سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در سومین سلسله نشستپاتوق

خانواده به گوشزد نکات اجتماعی و خانوادگی از طریق استند آپ کمدی رضااحسانپور(کمدین خندوانه) می پردازد.


دعوتاز هنرمندان و چهره های شاخص، آموزش بازی های خانوادگی، غرفه کودک، نمایشگاهکاریکاتور آنتی تعارض

با ۵۰ تصویر و با موضوع مدیریت تعارضات بین زن و شوهر ازدیگر بخش های سلسله نشست های پاتوق خانواده

هستند.

داستانخوانی در پاتوق های خانواده با موضوعات روابط خانوادگی از دیگر برنامه کمیته روابطاجتماعی و خانواده در

تابستان امسال است.

سلسهنشست های پاتوق خانواده سه شنبه های هر هفته تا 23 شهریورماه بعد از نماز مغرب وعشا در محل باغ

نور حد فاصل 33 پل و پل آذر برگزار می شود که ورود برای عموم آزادو رایگان است./.