فرهنگسرای خانواده

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

امروز: دوشنبه 1398/12/5

روش های دلربایی همسران در چهارمین پاتوق خانواده بررسی می شود
 


همایش دلربایی های فراموش شده در روابط همسران دوم شهریورماه با حضور دکتر حمید حبشی در باغ نور

برگزار می شود.

 کمیته فرهنگ روابط اجتماعی و خانواده با هدف حفظ و پاسداری از حریم مقدس خانواده با هدف راهنمایی و

ارائه راهکارهای مسیر زندگی به زوج های جوان و خانواده ها به برپایی سلسله نشست های پاتوق خانواده با

حضور کارشناسان مطرح کشور اقدام کرده است.

استقبال شهروندان از فصل دوم سلسله نشست های هفتگی پاتوق خانواده نمایانگر نیاز خانواده ها به مشاورین

خانواده است تا راهکارهایی را در مورد روش های اداره زندگی مشترک در بحران ها ارائه دهد همچنین زوج

های جوان به عنوان مخاطبین این نشست ها شیوه های مدیریت در زندگی مشترک را می آموزند.

"دوست- دارم- زندگی- رو"، شعار تابستان امسال پاتوق خانواده است که از ۱۲ مردادماه تا شهریورماه جاری

هر سه شنبه در باغ نور برگزار می شود.

همایش "کرشمه های زنانه، نوازش های مردانه" و "دلربایی های فراموش شده در روابط همسران" روز سه

شنبه دوم شهریورماه با حضور دکتر حمید حبشی در باغ نور برگزار می شود.


سلسه نشست های پاتوق خانواده از سوی کمیته فرهنگ روابط اجتماعی و خانواده سازمان فرهنگی تفریحی

شهرداری اصفهان برنامه ریزی شده که سه شنبه های هر هفته بعد از نماز مغرب و عشا در باغ نور واقع در

حد فاصل سی و سه پل و پل آذر برگزار و ورود برای عموم آزاد و رایگان است.


تلفن تماس: 32304030 و 32304055